Úvod >> Základní škola

 

 

Základní škola Ostrov nad Oslavou
okres Žďár nad Sázavou příspěvková organizace
č.p. 93
594 45 Ostrov nad Oslavou

tel.: 566 678 137
webové stránky: www.zsostrovno.estranky.cz
e-mail: zsostrov@waa.cz

Je malotřídní školou s 5 ročníky a 3 třídami. Zpravidla bývá samostatný 1. ročník (převyšuje – li počet dětí číslo 10) nebo je samostatný ročník s nejvyšším počtem žáků.

Stávající budova základní školy byla postavena v roce 1896. Poslední stavební úpravy proběhly v letech 2016 a 2017, kdy Městys Ostrov nad Oslavou provedl výměnu střešní krytiny a novou fasádu školy (realizace od července do srpna 2016), a rekonstrukci sociálního zařízení a úpravu parčíku před základní školou (realizace od července do srpna 2017).

V prostorách školy se nachází 3 třídy, učebna PC, herní místnost - tělocvična a jídelna. U vchodu do školy (přístup ze dvora) se nachází - herní místnost/ tělocvična, šatna. V přízemí je dále kabinet Tv, dvě třídy, výdejna obědů a jídelna. V patře jsou - třída, kabinet s pomůckami, sborovna (a zároveň ředitelna), učebna PC. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí.

Škola má k dispozici hřiště za tenisovými kurty a školní zahradu (s dosažností 5 minut od školy).

Škola nemá svou vlastní kuchyň, obědy dováží z kuchyně Mateřské školy Ostrov nad Oslavou.

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Škola má jednu učebnu vybavenou počítači. Tato slouží zároveň k výuce cizího jazyka.

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 2 učitelky a 1 vychovatelka školní družiny.